Salar Jung Museum – The Wood Art Collection

%月 %日, %年

Just a photo essay:

Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-1 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-2 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-3 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-4 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-5 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-6 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-7 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-8 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-9 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-10 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-11 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-12 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-13 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-14 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-15 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-16 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-17 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-18 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-19 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-20 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-21 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-22 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-23 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-24 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-25 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-26 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-27 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-28 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-29 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-30 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-31 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-32 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-33 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-34 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-35 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-36 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-37 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-38 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-39 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-40 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-41 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-42 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-43 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-44 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-45 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-46 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-47 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-48 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-49 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-50 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-51 Wovensouls-Salar-Jung-Museum-wood-s-52

The post Salar Jung Museum – The Wood Art Collection appeared first on The Art Blog by WOVENSOULS.COM.





延伸阅读

没有鞋子在室内

%月 %日, %年

起源这个轻轻的,但是严格强制执行规则,在所有亚洲传统的家园可能是很多的。 但我认为,真正的原因是技术上显示发言。... ... 继续读

没有鞋子在室内 第一次出现在 艺术博客WOVENSOULS.COM.

阅读更多

注意Phulkari分类

%月 %日, %年

汇编的我的随笔在Phulkaris纺织品的旁遮普

注意Phulkari分类 第一次出现在 艺术博客WOVENSOULS.COM.

阅读更多

青铜技术用于地毯的情人

%月 %日, %年

青铜技术弗朗茨*伯格曼在互联网上看到:可爱吧? 我们得出结论,他喜欢的地毯呢? 这些都是冷的-画的青铜器,这是第一个放在... 继续读

青铜技术用于地毯的情人 第一次出现在 艺术博客WOVENSOULS.COM.

阅读更多